Банско, механи, хотели, ресторанти, къщи за гости, ски І Bansko, taverns, hotels, restaurants, guest- house, ski, pubs, holidays

 

 

Банско е обособено като селище през IX - X в. от събиране на няколко махали. Под името Баниска се споменава в османския Регистър на джелепкешаните през 1576. През Възраждането Банско бързо се развива като селище с  облик на градче и се превръща в един от най- значителните търговско- занаятчийски центрове в Североизточна Македония. От занаятите особено голям разцвет получават кожарството, дърводелството, кацаро- бъчварството, воденичарството и тепавичарството. В землището на Банско са запазени останки от антични крепости. Като селище се обособява през IX – X век. По време на  Възраждането представлява голям търговско- занаятчийски център и се развива художествена школа от зографи, резбари и строители. Тяхното наследство е между най- значимите постижения на българските национални гении. Запазена е  възрожденската архитектура, като има обособени групи от паметници на културата. Банско е известно още и с музейни обекти като къща- музей «Никола Вапцаров», къща- музей «Неофит Рилски», Веляновата къща, метох на Рилския манастир с иконна изложба, паметници на Паисий Хилендарски, Никола Вапцаров, Симеон В. Молеров.
Днес Банско е известен и един от най- посещаваните зимни курорти в България Със своите прекрасни хотели, китните механи и бански специалитети, чудесните ски условия и подходящ климат, Банско е привлекателен за туристи не само от България.

 

хотел мартин Банско


Механа Бански хан
Частна гимназия Полет

VIP партньори

Полезни Връзки