Банско - зимния курорт на България - Добре Дошли

Асоциация ПЛАНИНИ и ХОРА
Асоциация ПЛАНИНИ И ХОРА е учредена през 1997 г. като доброволно сдружение с идеална цел на физически и юридически лица, обединени от общи професионални и хоби интереси, свързани с планината и природата.
Асоциация ПЛАНИНИ И ХОРА:
- участва в разработването на програми за развитието на устойчив туризъм
- насърчава екологосъобразната стопанска дейност
- съдейства за повишаване на екологичната култура в планината
- подпомага изграждането и подобряването на базисна инфраструктура/ маркировка и екипировка в планините и на катерачните обекти с цел
безопасност
- работи активно за правното регламентиране и утвърждаване на професията „планински водач"
- поема инициативата за разработване и внедряване на единна система от изисквания към професионалната квалификация на планинския
водач и др.
През 2001 г. се предвижда разработване на нови маршрути извън „утъпканите"туристически пътеки и издаване на Наръчник на планинския водач. Предстои също така осъществяване на проект Достъпност на музеите за превод на чужди езици на надписите на музейните експозициии в някои от най - посещаванитемузеи в припланинските райони. Ще продължават да се провеждат и специализирани курсове с цел повишаване професионалната квалификация на членовете на Асоциацията.
Асоциация ПЛАНИНИ и ХОРА извършва своята дейност в сътрудничество със сродни институции и организации, работещи за опазването на планините и развитието на планинския туризъм и инфраструктура. Голяма част от проектите на Асоциацията се осъществяват с доброволния труд на нейните членове, преобладаващата част от които са динамични млади хора с университетско образование, богата езикова култура и широки познания за българските планини.
Асоциация ПЛАНИНИ И ХОРА подпомага своите членове в дейността им на планински водачи, както и при тяхната реализация в областта на устойчивия туризъм, като:
- организира и осигурява участието им в спортно- туристически мероприятия и състезания
- осигурява им специализирано обучение, информация и застраховки с оглед тяхната безопасност при пребиваването им в планините
- предоставя им богата информация за новости и събития в областта на планинския туризъм
- извършва безплатна консултантска дейност
- провежда беседи на тема планини, природа и спортове в планината
- осигурява им възможност за закупуване и ползване под наем с предимство на качествена туристическа екипировка.

Асоциация ПЛАНИНИ и ХОРА
София 1000, бул. „Ал. Стамболийски" 20-В
(вход от ул.„Лавеле")
тел. 02 989 0538, 02 980 1795, тел./факс 02 980 3200
е- mail: montains_bg@уаhоо.соm
Председател: Орлин Чачановски - тел. 02 999 1142
Зам. Председател: Росен Василев- тел. 02 9897601

 

VIP партньори

Полезни Връзки